ارائه کلیه خدمات جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW) و طراحی فیکسچرها

نمونه جوشکاری شده به روش اصطکاکی قطعه آلومینیوم با دو آلیاژ متفاوت توسط شرکت سازان ایده

از طریق فرم زیر می‌توانید درخواست مشاوره رایگان یا انجام خدمت در این بخش را ثبت کنید