پنج دلیل اینکه قالب تزریق پلاستیک بسیار مؤثر است

قالب تزریق پلاستیک یکی از مهمترین استراتژیهای رایج و متداول برای ساختن عناصر پلاستیکی انبوه است ، زیرا این مزایای متعدد نسبت به استراتژی های مختلف قالب گیری پلاستیک دارد.

پلاستیک را با وارد کردن مواد پلاستیکی داخل محفظه گرم ، مخلوط کرده و سپس یکسو کننده کریستالی را درون یک حفره قالب تزریق می کنند تا آن جایی که شکل بگیرد و به محصول نهایی تبدیل شود.

قالب تزریق پلاستیک در طیف وسیعی از محصولات استفاده می شود ، اما چرا به عنوان یک روش رایج است؟

۱ – جزئیات و اشکال پیچیده

به دلیل فشار زیاد (بیش از روش های دیگر قالب ریزی پلاستیکی) که باعث ایجاد قالب تزریق پلاستیک می شود ، جزئیات فوق العاده خاص محصول همراه با محاسبات پیچیده ریاضی کاملاً در شکل ظاهری نهایی نمایان می شود.

۲- سرعت

میزان خروجی بالا از روش قالب تزریق پلاستیک بسیار محبوب است. هر دستگاه کاملاً متفاوت است ، اما معمولاً در حدود پانزده تا سی ثانیه یک چرخه را طی می کند!

۳- هزینه پایین کارگر

ابزار قالب تزریق پلاستیک به طور معمول با استفاده از ابزار های اتوماتیک برای کارآمد ماندن عملیات و تولید در حال انجام است و نیاز به مدیریت عوامل دارد.

۴- استحکام

پرکننده های موجود در قالب های  تزریق پلاستیک بدان صورت است که چگالی پلاستیک در حالی که تولید می شود کاهش می یابد و این باعث افزایش مقاومت بیشتر در محصول نهایی می شود. در زمینه هایی که مقاومت پلاستیک (به عنوان مثال در اتومبیل) خاصیت بسیار مهمی باشد ، قالب تزریق پلاستیک ساده ترین راه ممکن می باشد.

۵- چندین نوع پلاستیک

از طریق تزریق همزمان می توان در هنگام تولید، بیش از یک شکل پلاستیک را در کالاهای تجاری ادغام کرد. این باعث کاهش ترس و دردسر در مورد استفاده از فرم خاص پلاستیک می شود.

نکته اصلی این است که تولید با قالب تزریق پلاستیک، تولیدات زیادی را برای کلیه صنایع طی روشی دقیق و کارآمد ایجاد می کند. با تجربه و ابزار ما ، محصول پس از تزریق به ندرت به عملیات دیگری احتیاج دارد ، زیرا به محض خارج شدن از قالب تزریق، به فرم نهایی خود رسیده است.