هجدهمین نمایشگاه فن بازار در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

هجدهمین نمایشگاه فن بازار

 هجدهمین نمایشگاه فن بازار در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران با حضور دکتر ستاری معاون علمی پژوهشی ریاست جمهوری،دکترغلامی وزیر علوم، دکتر قبادیان معاون وزیر علوم و اعضای شورای شهر گرمسار- غرفه شرکت سازان ایده