پروژه های انجام شده

  • ساخت دو دست قالب تزریق پلاستیک ( به صورت تزریق دو جنس متفاوت در یک قالب ) سینی چای به سفارش شرکت هوبی لایف

  • ساخت قالب تزریق پلاستیک لیوان به سفارش شرکت هوبی لایف

  • ساخت قالب تزریق پلاستیک پیتزا بر