نیاز اساس امروز کشور عبارت است از توسعه دانش – تحقیقات و فناوری ، پرورش استعداد ها و جاری شدن روز افزون استعدادهای برجسته ملت ایران.

آنچه که ما به آن اصرار می ورزیم و تاکید می کنیم این است که علم برای یک کشور یک سرمایه بی پایان و تمام نشدنی است. بعد از آنکه بنیان علمی در یک کشور به وجود آمد استعدادها هم در آن کشور وجود داشت، آن وقت حالت چشمه های جوشان را پیدا می کند.

(مقام معظم رهبری)

 

شرکت سازان ایده با توجه به نیاز کشور به تولید علم و انجام کلیه فعالیت ها بر پایه دانش و نیز فرمایشات مقام معظم رهبری در این زمینه، اقدام به تشکیل گروهی متخصص و دانش پژوه کرده است، تا بتواند کلیه فعالیت های خود را در زمینه های صنعتی به نحو احسن به انجام رساند. لذا ما این نوید را به شما می دهیم که با تیمی با تجربه و در عین حال دانش بنیان آماده همکاری با صنعتگران، مهندسین، اساتید و دانشجویان هستیم.

پژوهش