سازان ایده چیست؟
شرکت سازان ایده آتیه گستر صد دروازه با محوریت انجام خدمات تخصصی صنعتی و اجرای ایده های نو و کاربردی در راستای اهداف و آرمان های شرکت فعالیت خود را آغاز کرده است.شرکت سازان ایده هم اکنون با ۱۰ پرسنل و در سه بخش اصلی طراحی فرآیند، تولید و ماشینکاری قطعات، فرآیندهای نوین جوشکاری و فرآیند های نوین شکل دهی مشغول به فعالیت است.