آدرس دفتر مرکزی : سمنان خیابان دانشجو مرکز رشد فناوری دانشگاه سمنان
شماره تماس: ۶۱۸۲ ۶۶۸۱ ۰۲۱

ایمیل: info@saa-co.ir
تماس از طریق تلگرام: @SaaCompany
کانال تلگرام: @Saa_Company
تماس با مدیر عامل: manager@saa-co.ir

همچنین شما میتوانید برای ارسال فایل از فرم روبرو استفاده کنید

فایل با فرمت PDF و تا حجم 10MB

فایل با فرمت عکس و تا حجم 5MB